Akupunktur behandling

Hva er akupunktur

Holistisk akupunkturbehandling fjerner årsaken til et problem og
gjenoppretter balanse i kroppen. Det skjer ved at fysiske eller følelsesmessige symptomer settes i en helhetlig sammenheng.
Behandlingen fremmer vitalitet og livsglede og styrker den naturlige evnen til selvhelbredelse.

Akupunktur kan bidra til å forhindre sykdom. Ofte kan en sykdom manifestere seg i en persons energisystem lenge før den bryter ut. Ved å
gjenopprette balansen for personer som fysisk, følelsesmessig eller mentalt ikke har det bra, kan sykdommer forhindres.

Diagnose
Akupunkturbehandlingen begynner med en diagnose av den enkelte  energibalanse. Vitale organer i kroppen bindes sammen av et system av   energibaner (meridianer). Kronisk over- elle underaktivitet i en  energibane fører til at det tilhørende organet fungerer mindre effektivt og  dette kan føre til sykdom. Behandlingen søker å gjenopprette en god  funksjon i energisystemet.

Hvorvidt et organ ikke fungerer kan oppdages på flere måter, for eksempel gjennom ansiktsfarge, lukt, stemmeleie, følelsesmessig
tilstand, smakspreferanser og varmefordeling i kroppen. Hvert organ har  også en egen puls som gir akupunktøren informasjon om energien til
organet. Disse pulsene er lokalisert på den radielle arterien på  håndleddet. Formålet med diagnosen er å fastslå hvilke baner som
trenger justering for at en tilstand skal forbedre seg, og hvilke baner som trenger justering for at det generelle energinivået og vitaliteten din skal bli bedre.

Behandling
Basert på individuelle energimønster kan balansen gjenopprettes på
ulike måter.
Akupunktur er innsetting av tynne sterile engangsnåler i
akupunkturpunkter for å harmonisere energien i en spesifikk bane.
Akupunktur er velegnet for å rense kroppen for blokkeringer, varme eller
gift.
Akupressur bruker de samme punktene som akupunktur, men påfører
fingertrykk i stedet for nåler. De samme resultatene kan oppnås, men
berøring kan fungere bedre når det er stivhet i muskler og mangel på
energi.
Kinesiske urter og medisinsk kosthold skreddersys for kunden. De gir
næring som understøtter bedring, spesielt når problemet er utmattelse.
NLP, nevrolingvistisk programmering hjelper deg med å utvikle et positivt
tankesett og tilpasse livsstilen din for å opprettholde god helse.
Moxibustion. Punktene aktiveres med påføring av varme.